Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

03/07/14

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP cao su Đà nẵng - Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/07/2014.

Ngày 04/07/2014 Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng ký ngày 03/07/2014. 
Nội dung thay đổi:
+ Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên công ty.
+ Thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng giám đốc thay cho ông Đinh Ngọc Đạm đã nghỉ hưu.