Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

07/03/18

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (1/2/2018)

Ngày 31 tháng 1 năm 2018 Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017 và và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Về dự Hội nghị có 269 đại biểu Chiến sỹ thi đua cơ sở là cán bộ, công nhân ưu tú được bầu từ Hội nghị các phòng, ban xí nghiệp; các cấp phó, trưởng các đơn vị, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB và lãnh đạo Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 do Tổng Giám đốc Công ty trình bày; các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội nghị cũng đã tổng kết phong trào thi đua và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Hình Lễ trao thưởng cho cán bộ công nhân viên ...

Tin & bài: Nguyễn Văn Tính - DRC