Image

Tin tức DRC

Sản phẩm mới

11/09/18

Lốp Radial tải nhẹ hoa lốp D652 và D812 (tháng 8/2018)

1) Hoa D652: 7.50R16 - D652 - 14PR & 8.25R16 - D652 - 16PR

 

2) Hoa D812: 7.50R16 - D812 - 14PR & 8.25R16 - D812 - 16PR