Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

16/12/22

NGHỊ QUYẾT 21/NQ-DRC-HĐQT NGÀY 16/12/2022 CỦA HĐQT CÔNG TY DRC (16/12/2022)

Công ty cổ phẩn Cao Su Đà Nẵng (DRC) thông báo NGHỊ QUYẾT số 21/NQ-DRC-HĐQT ngày 16/12/2022 của HĐQT Công ty DRC!

Trân trọng!