Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

28/12/22

NGHỊ QUYẾT 22/NQ-DRC-HĐQT NGÀY 28/12/2022 CỦA HĐQT CÔNG TY DRC (28/12/2022)

Công ty cổ phẩn Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo: NGHỊ QUYẾT số 22/NQ-DRC-HĐQT ngày 28/12/2022 của HĐQT DRC.

Trân trọng!