Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

02/02/24

Nghị quyết HĐQT họp ngày 02/02/2024

Nghị quyết của HĐQT phê duyệt về giao dịch cho thuê đất, thuê kho và kế hoạch ĐHĐCĐ 2024

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!