Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

13/01/23

NGHỊ QUYẾT SỐ 02 VÀ 03/NQ-DRC-HĐQT NGÀY 13/01/2023 CỦA HĐQT DRC (13/01/2023)

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo: NGHỊ QUYẾT số 02 và 03/NQ-DRC-HĐQT ngày 13/01/2023 của HĐQT DRC (13/01/2023)

Trân trọng!