Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

05/12/23

NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-DRC-HĐQT PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2023

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo về Nghị quyết số 27/NQ-DRC-HĐQT phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2023

Thông tin chi tiết theo file đính kèm

Trân trọng!