Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

16/08/22

Thoả thuận hợp tác 3 bên giữa DRC, Tập Đoàn Tín Thành và công ty EXPRESSO RIO

Thoả thuận hợp tác 3 bên giữa Công ty CP Cao Su Đà Nẵng, Tập Đoàn Tín Thành và công ty EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTS LTDA được ký kết tại Brazil vào ngày 10/8/2022 về dịch vụ cho thuê lốp TBR thương hiệu DRC tại thị trường Brazil.

Buổi ký kết thoả thuận có chứng kiến của Tham Tán thương mại Việt Nam tại Brazil