Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

06/12/22

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN

Công ty cổ phẩn Cao Su Đà Nẵng (DRC) thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  • Vui lòng xem thêm chi tiết THÔNG BÁO tại đây

Trân trọng!