Image

Tin tức DRC

Tin tức tuyển dụng

22/01/18

Thông báo v/v phỏng vấn công nhân tuyển dụng (đính kèm danh sách) – 30/6/2017

Thông báo v/v phỏng vấn công nhân tuyển dụng (đính kèm danh sách) – 30/6/2017