Image

Tin tức DRC

Tin tức về thị trường

09/01/18

Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe Hyundai 2.5T) và thể lệ chào giá cạnh tranh (16/5/2017)

Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe Hyundai 2.5T) và thể lệ chào giá cạnh tranh (16/5/2017)