Image

Tin tức DRC

Tin tức về thị trường

22/01/18

Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe tải DAMCO) và thể lệ chào giá cạnh tranh (18/7/2017)

Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe tải DAMCO) và thể lệ chào giá cạnh tranh (18/7/2017)