Image

Tin tức DRC

Tin Cổ Đông

02/12/15

Tin bổ nhiệm cán bộ DRC (02/12/2015)

Sáng ngày 02/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Khánh Nhựt giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt sinh năm 1974, là Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy. Ông Nhựt công tác tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng từ năm 1998 và đã trải qua nhiều vị trí công tác như  Trưởng phòng Kỹ thuật cơ năng, Trưởng phòng kỹ thuật thuộc Ban Quản lý dự án Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial, Giám đốc Xí nghiệp Lốp Radial, Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty giai đoạn 2006-2014.

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Thanh Bình - thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty, ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc công ty, ông Nguyễn Mạnh Sơn - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc công ty, Ban điều hành công ty và lãnh đạo các phòng ban công ty.

Tại buổi Lễ, ông Võ Đình Thanh - Trưởng phòng Tổ chức nhân sự  đã công bố quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Đà Nẵng về việc bổ nhiệm cán bộ tại quyết định số 38/QĐ-DRC-HĐQT ngày 02/12/2015.

 Văn Tính - DRC