Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

23/01/18

Tin nội bộ : Bình chọn công dân Đà nẵng tiêu biểu (11/11/2016)

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 6597/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Thời gian xét chọn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016. Đối tượng được xét tặng danh hiệu này là Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng hoặc đang sinh sống, lao động, học tập, công tác ở thành phố Đà Nẵng (không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc) đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Cá nhân được xét tặng danh hiệu “Công dân Đà Nẵng tiêu biểu” phải đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất, dẫn đầu trên từng lĩnh vực công tác: lao động sản xuất, kinh doanh; quản lý nhà nước; công tác Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; giáo dục và đào tạo; thể dục thể thao; công tác xã hội, từ thiện; phát triển cộng đồng… trong 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

2. Cuộc đời và sự nghiệp có tầm ảnh hưởng đặc biệt quan trọng, nhất là có sự đóng góp to lớn đối với sự phát triển chung của đơn vị, địa phương, cộng đồng; phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, trung thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo.

3. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, cá nhân và gia đình gương mẫu trong công tác và nơi cư trú, được người dân, đồng nghiệp, cộng đồng xã hội yêu quý.

Ông Hà Phước Lộc Phó TGĐ Công ty CP Cao su Đà Nẵng vinh dự được chọn trong số 29 gương điển hình được Đảng bộ thành phố đưa ra bình chọn lấy 20 người có số lượng bình chọn cao nhất.

Công ty xin thông báo để CBCNV biết và bình chọn cho ông Hà Phước Lộc, đây là một vinh dự riêng có của Công ty.

Website bình chọn công dân Đà nẵng tiêu biểu:
http://dangbodanang.vn/binh-chon-cong-dan-da-nang-tieu-bieu
Nguyễn Văn Tính – DRC