Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

22/01/18

Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 – 2019 (19/5/2017)

Ngày 16/5/2017, tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty,  đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Bí thư Đoàn Các Khu Công Nghiệp TP Đà Nẵng. Tham dự Đại hội còn có Ban lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn Công ty, Hội Cựu Chiến binh công ty, Thủ trưởng các đơn vị phòng ban , xí nghiệp và 70 đại biểu đại diện cho hơn 180 đoàn viên công ty tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã có bước phát triển mạnh mẽ về hình thức và chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm chỉ đạo, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, động viên đoàn viên tích cực học tập, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được duy trì và phát triển, phát huy được vai trò của đoàn viên, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành trong tổ chức Đoàn. Tổ chức Đoàn được củng cố, chất lượng đoàn viên được nâng cao, sức tập hợp đoàn viên được tăng cường, đã khẳng định uy tín và vai trò của tổ chức Đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn, hoàn thành 100% các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2017 đề ra.

Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân của Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2017 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng đoàn viên có thời điểm còn thiếu kịp thời; còn lúng túng trong việc đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn; chưa phát huy được tối đa vai trò, khả năng của cán bộ đoàn trong việc tham mưu với cấp ủy các nội dung về công tác thanh niên công nhân, chế độ thông tin báo cáo với cấp ủy, Đoàn cấp trên chưa thật sự nề nếp.

Đại hội cũng đã xác định mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2017 -2019 theo hướng nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Công ty..

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc công ty và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Bí thư Đoàn Các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng yêu cầu Đoàn Công ty trong nhiệm kỳ 2017 – 2019 cần tập trung thực hiện các nội dung sau: Nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong thời kỳ mới; coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2019. Trong đó, đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu tiếp tục được bầu là Bí thư. Đại hội cũng đã bầu ra 12 đồng chí là đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Các Khu Công nghiệp TP Đà nẵng lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sự thành công của Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  Công ty Cổ phần Cao su Đà nẵng nhiệm kỳ 2017 – 2019 sẽ là động lực để toàn thể đoàn viên của Công ty phát huy và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến để góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của Công ty “ DRC- Chinh phục mọi nẻo đường”./.

Một số hình ảnh về Đại hội …