Image

Tin tức DRC

Tin tức về công ty

22/01/18

Triển khai Chương trình Kaizen-5S tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng (5/3/2016)

Sáng ngày 02/03/2016, Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đã tiến hành ” Lễ ra mắt Ban điều hành triển khai áp dụng 5S và đào tạo thực hành tốt chương trình Kaizen-5S”. Chương trình do Viện Năng suất Việt nam tổ chức.

Chương trình Kaizen – 5S là một công cụ quản lý xuất phát từ Nhật bản vào thập niên 80 và nhanh chóng được rất nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới áp dụng. Ý nghĩa của Chương trình Kaizen – 5S (1-Sàng lọc, 2-Sắp xếp, 3-Sạch sẽ,  4-Săn sóc, 5-Sẵn sàng): là chương trình nâng cao năng suất làm việc cho CBCNV trong doanh nghiệp, xuất phát từ nhu cầu:

–  Đảm bảo sức khoẻ của nhân viên;

–  Dễ dàng, thuận lợi, tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc;

–  Tạo tinh thần làm việc và bầu không khí cởi mở;

–   Nâng cao chất lượng cuộc sống;

–   Nâng cao năng suất.

Tại Lễ khởi động triển khai Chương trình Kaizen – 5S, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Bình đã công bố “Quyết định thành lập Ban điều hành triển khai 5S”. Trong ngày 3/3/2016, gần 300 CBCNV gồm: Ban lãnh đạo công ty, cán bộ chủ chốt các phòng, đơn vị, Ban 5S, cán bộ trình độ đại học, tổ trưởng sản xuất …đã tham dự lớp đào tạo thực hành tổng quan về 5S. Sắp đến chương trình sẽ được tiếp tục triển khai diện rộng, gắn liền với quá trình làm việc của toàn thể CBCNV công ty.

Một số hình ảnh về Lễ ra mắt Ban điều hành triển khai 5S và 2 lớp đào tạo tổng quan Kaizen – 5S: