Tin tức DRC

Tin tức DRC

Tin tức tổng hợp

25/06/20

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy - Thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (MCK: DRC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  

25/06/20

Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2020 theo file đính kèm