Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0236 3771405, 3771404 – Fax 0236 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
1.069.768
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
V/v giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2017 (20/7/2017) 

   
Báo cáo tài chính Quý 2/2017 (chưa kiểm toán) (20/07/2017) 
Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

   
Nghị quyết số 52/NQ-DRC-HĐQT ngày 20/07/2017 của HĐQT DRC (20/07/2017) 

   
Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe du lịch 7 chỗ KIA CARREN EX) và thể lệ chào giá cạnh tranh (18/7/2017) 

   
Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe tải DAMCO) và thể lệ chào giá cạnh tranh (18/7/2017)