Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0236 3771405, 3771404 – Fax 0236 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
1.118.452
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
Báo cáo tài chính 6 tháng đàu năm 2017 (đã soát xét) (14/08/2017) 
Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

   
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (26/7/2017) 
Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

   
V/v giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2017 (20/7/2017) 

   
Báo cáo tài chính Quý 2/2017 (chưa kiểm toán) (20/07/2017) 
Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

   
Nghị quyết số 52/NQ-DRC-HĐQT ngày 20/07/2017 của HĐQT DRC (20/07/2017)