Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0236 3771405, 3771404 – Fax 0236 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
1.259.941
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
Thư mời chào giá cạnh tranh vận chuyển hàng nội địa (8/12/2017) 
- Đính kèm thư mời : Phụ lục 01 (download) và Phụ lục 02 (download)

   
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (4/12/2017) 

   
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (15/11/2017) 

   
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (8/11/2017) 

   
Nghị quyết số 56 và 57/NQ-DRC-HĐQT ngày 2/11/2017 của HĐQT DRC (3/11/2017)