Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0236 3771405, 3771404 – Fax 0236 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
938.731
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
Tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2017 – 2019 (19/5/2017) 
Ngày 16/5/2017, tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2019.Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Bí thư Đ...

   
Thông báo v/v thanh lý tài sản cố định (xe Hyundai 2.5T) và thể lệ chào giá cạnh tranh (16/5/2017) 

   
Nghị quyết số 48/NQ-DRC-HĐQT ngày 15/05/2017 của HĐQT DRC (15/05/2017) 

   
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (12/05/2017) 

   
Sản phẩm mới tháng 5/2017 (09/05/2017)