Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0511 3771405, 3771404 – Fax 0511 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
870.986
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
Thông báo về việc phỏng vấn kỹ sư Hóa tuyển dụng (23/3/2017) 

   
Báo cáo tài chính năm 2016 - DRC (đã kiểm toán) - 22/03/2016 
Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

   
Thông báo về việc phỏng vấn công nhân tuyển dụng - Danh sách đính kèm (16/3/2017) 
Vui lòng tải danh sách đính kèm tại đây.

   
Nghị quyết số 45/NQ-DRC-HĐQT ngày 8/3/2017 của HĐQT DRC (9/03/2017)  

   
Thông báo về việc khám sức khỏe lao động tuyển dụng - Danh sách đính kèm (7/3/2017) 
Tải danh sách đính kèm tại đây.