Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0236 3771405, 3771404 – Fax 0236 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
1.411.704
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (20/6/2018) 

   
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (19/6/2018) 

   
UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen cho tập thể CBCNV Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng: đơn vị điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố ĐN (12/6/2018) 
Sáng ngày 11/6/2018 tại Nhà hát Trưng Vương, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu bi...

   
Nghi quyết số 09/NQ-DRC-HĐQT ngày 12/6/2018 của HĐQT DRC (12/6/2018) 

   
DRC tổng kết tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN LẦN THỨ II - 2018 (7/6/2018) 
Thực hiện phương châm “An toàn lao động là hạnh phúc của đại gia đình DRC. Sức khỏe của người lao động là tài sản vô giá của Công ty”  và  chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN lần thứ II...