Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0236 3771405, 3771404 – Fax 0236 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
1.275.595
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 (10/1/2018) 

   
Thông báo thanh lý tài sản cố định và thể lệ chào giá cạnh tranh (5/1/2018) 

   
Sản phẩm mới tháng 12/2017 
1) Lốp xe máy không săm - Scooter - 80/90-14/119/TL và 90/90-14/119/TL2) Lốp nông nghiệp - 9.5-22/DA-52A/R1W

   
Thư mời chào giá cạnh tranh vận chuyển hàng nội địa (8/12/2017) 
- Đính kèm thư mời : Phụ lục 01 (download) và Phụ lục 02 (download)

   
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (4/12/2017)