Vietnamese
 
English
 
Công ty Cổ Phần Cao su Đà nẵng – Lô G Đường Tạ Quang Bửu – Khu Công nghiệp Liên chiểu – Đà nẵng – ĐT 0236 3771405, 3771404 – Fax 0236 3771400 – Email hanhchinh@drc.com.vn
Hình thành & phát triển DRC
1.322.060
 
Tin tức - Sự kiện

 
   
DRC - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (16/3/2018) 
Vui lòng tải file đính kèm tại đây.

   
Nghị quyết 04/NQ-DRC-HĐQT ngày 15/3/2018 của HĐQT DRC (16/3/2018) 

   
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (16/3/2018) 

   
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018 (15/3/2018) 

   
Thông báo danh sách và lịch đào tạo lao động trúng tuyển đợt 1 tháng 3 năm 2018 (15/3/2018)