Xí nghiệp săm lốp Ô tô đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất năm 2024

Hội nghị Người lao động năm 2024 của Xí nghiệp Săm lốp Ô tô đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch mục tiêu năm 2024 của tập thể cán cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của Xí nghiệp. Chiều ngày […]

Xem thêm

Chúc mừng DRC đạt giải Nhì toàn đoàn tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2024 của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, sáng 25/5, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (Lãnh đạo Công đoàn, công đoàn viên và các thành viên xuất sắc của Đội thi DRC) đã tham gia và cổ […]

Xem thêm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của DRC – Nhiệm kỳ mới: Vững tin, kỳ vọng về những bứt phá mới, thành tựu mới

Trong sáng ngày 24/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) đã diễn ra thành công rực rỡ. Đại hội dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch bao gồm ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), ông Lê Hoàng Khánh Nhựt – Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Hà Phước Lộc – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc DRC với sự tham dự của đông đảo các Quý cổ đông và người đại diện được ủy quyền đã cùng thảo luận và thông qua nhiều quyết sách quan trọng về phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các năm đến.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (từ trái qua phải): Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Ông Nguyễn Xuân Bắc, Ông Hà Phước Lộc

Đại hội đã thảo luận, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về phát triển sản xuất, kinh doanh

Đại hội đồng thường niên 2024 cũng chứng kiến mốc giao thời quan trọng khi đã cùng đề cử, thống nhất đề cử và bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024-2029.

Theo đó, thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới mới bao gồm các Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt – Thành viên HĐQT
3. Ông Hà Phước Lộc – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Hiệu – Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Huy Hiếu – Thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Ngọc Phú – Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các Ông/Bà:

1. Ông Chu Quang Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Trương Thị Hồng Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát

Ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: Vững tin, kỳ vọng về những “Bứt phá mới & Thành tựu mới”

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội khởi đầu cho nhiệm kỳ mới 2024-2029 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cùng nhiều định hướng, chủ trương, quyết sách phát triển mới; cũng là mở ra vững tin, kỳ vọng về những “Bứt phá mới & Thành tựu mới” trong năm 2024 và nhiều năm tiếp theo.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội:

Tin tức liên quan

Xí nghiệp săm lốp Ô tô đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất năm 2024

Hội nghị Người lao động năm 2024 của Xí nghiệp Săm lốp Ô tô đã kết thúc thành công tốt đẹp với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch mục tiêu năm 2024 của tập thể cán cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của Xí nghiệp. Chiều ngày […]

Chúc mừng DRC đạt giải Nhì toàn đoàn tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2024 của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, sáng 25/5, Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (Lãnh đạo Công đoàn, công đoàn viên và các thành viên xuất sắc của Đội thi DRC) đã tham gia và cổ […]

Xí nghiệp Cán luyện tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong đảm bảo chất lượng sản phẩm, năng lực canh tranh của săm lốp DRC

Tập thể Xí nghiệp Cán luyện đoàn kết – nỗ lực – trách nhiệm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu năng suất lao động được giao, xứng đáng là xí nghiệp giữ vai trò then chốt trong đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm. Chiều ngày 14/5/2024, với sự tham dự và chỉ […]