Mạnh mẽ phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, để Khối kỹ thuật tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, phát triển bền vững của Ngôi Nhà Chung DRC

Tại Hội nghị Người lao động Khối kỹ thuật năm 2024, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt đã dành nhiều gửi gắm, động viên các cán bộ công nhân viên trong khơi dậy, giữ lửa khát vọng đam mê nghiên cứu, lao động sáng tạo nhằm khẳng định vai trò […]

Xem thêm

Ấn tượng về những báo cáo, kiến nghị rất “chất lượng”, sâu sát thực tế, tâm huyết và đầy trách nhiệm của Hội nghị Người lao động Xí nghiệp Xe đạp – Xe máy năm 2024

Hội nghị Người lao động Xí nghiệp Xe đạp – Xe máy năm 2024 đã khép lại. Nhưng, “âm hưởng” của những báo cáo, kiến nghị rất “chất lượng”, sâu sát thực tế, tâm huyết và đầy trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển bền vững của DRC sẽ tiếp tục lan toả, truyền […]

Xem thêm

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN XUÂN BẮC
Chủ tịch HĐQT
Ông HÀ PHƯỚC LỘC
Thành viên HĐQT
Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ
Thành viên HĐQT
Ông NGUYỄN VĂN HIỆU
Thành viên HĐQT
Ông NGUYỄN HUY HIẾU
Thành viên HĐQT
Ông PHẠM NGỌC PHÚ
Thành viên HĐQT
Ông LÊ HOÀNG KHÁNH NHỰT
Thành Viên HĐQT

Ban điều hành

Tổng giám đốc
Ông LÊ HOÀNG KHÁNH NHỰT
Phó Tổng Giám đốc
HÀ PHƯỚC LỘC
Phó Tổng Giám đốc
NGUYỄN THỊ MINH THU
Phó Tổng Giám đốc
PHẠM PHONG THỊNH
Kế toán trưởng
TRẦN THỊ MỸ LỆ

Ban kiểm soát

Ông CHU QUANG TUẤN
Trưởng Ban kiểm soát
Bà NGUYỄN THỊ VÂN HOA
Thành viên Ban kiểm soát
Bà TRƯƠNG THỊ HỒNG HOA
Thành viên Ban kiểm soát